MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTRIC | MÁY LẠNH ÂM TRẦN | MÁY LẠNH GIẤU TRẦN

MÁY LẠNH DAIKIN

MÁY LẠNH PANASONIC

MÁY LẠNH MITSUBISHI

MÁY LẠNH TOSHIBA

MÁY LẠNH LG
MÁY LẠNH SAM SUNG
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PL-M18BAKLCM
Giá: 22.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PL-M18BAKLCM
 • Lượt xem: 394
 • Giá: 22.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PL-M24BAKMD
Giá: 29.700.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PL-M24BAKMD
 • Lượt xem: 315
 • Giá: 29.700.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PL-M30BAKMD
Giá: 30.800.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PL-M30BAKMD
 • Lượt xem: 291
 • Giá: 30.800.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PL-M36BAKMD
Giá: 35.200.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PL-M36BAKMD
 • Lượt xem: 287
 • Giá: 35.200.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PL-M42BAKMD
Giá: 38.600.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PL-M42BAKMD
 • Lượt xem: 280
 • Giá: 38.600.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PL-M48BAKMD
Giá: 42.100.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PL-M48BAKMD
 • Lượt xem: 274
 • Giá: 42.100.000 VNĐ
1 2 »

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PE-M18JAK
Giá: 20.200.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PE-M18JAK
 • Lượt xem: 259
 • Giá: 20.200.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PE-M24JAK
Giá: 26.400.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PE-M24JAK
 • Lượt xem: 280
 • Giá: 26.400.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PE-M30JAK
Giá: 29.500.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PE-M30JAK
 • Lượt xem: 280
 • Giá: 29.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PE-M36JAK
Giá: 33.700.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PE-M36JAK
 • Lượt xem: 330
 • Giá: 33.700.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PE-M42JAK
Giá: 36.500.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PE-M42JAK
 • Lượt xem: 293
 • Giá: 36.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PE-M48JAK
Giá: 39.700.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PE-M48JAK
 • Lượt xem: 316
 • Giá: 39.700.000 VNĐ
1 2 »

MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRF MITSUBISHI ELECTRIC

DÀN NÓNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM CITY MULTI VRF - S
DÀN NÓNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM CITY MULTI VRF - S
Model: PUMY - CP
Giá: Liên hệ

DÀN NÓNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM CITY MULTI VRF - S

 • Model: PUMY - CP
 • Lượt xem: 348
 • Giá: Liên hệ
DÀN NÓNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM CITY MULTI VRF
DÀN NÓNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM CITY MULTI VRF
Model: PUCY - P
Giá: Liên hệ

DÀN NÓNG MÁY LẠNH TRUNG TÂM CITY MULTI VRF

 • Model: PUCY - P
 • Lượt xem: 323
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
Model: PEFY - VMS1 - VMA - VMH
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

 • Model: PEFY - VMS1 - VMA - VMH
 • Lượt xem: 302
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI
DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI
Model: PLFY - VME - VMF
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

 • Model: PLFY - VME - VMF
 • Lượt xem: 304
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN 1 HƯỚNG THỔI
DÀN LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN 1 HƯỚNG THỔI
Model: PMFY - VBM
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN 1 HƯỚNG THỔI

 • Model: PMFY - VBM
 • Lượt xem: 327
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG CITY MULTI VRF
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG CITY MULTI VRF
Model: PKFY - VBM - VLM
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG CITY MULTI VRF

 • Model: PKFY - VBM - VLM
 • Lượt xem: 286
 • Giá: Liên hệ
1 2 »

MÁY LẠNH MULTI SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC

DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: MXY-2E20VA
Giá: Liên hệ

DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: MXY-2E20VA
 • Lượt xem: 307
 • Giá: Liên hệ
DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: MXY-3A28VA
Giá: Liên hệ

DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: MXY-3A28VA
 • Lượt xem: 316
 • Giá: Liên hệ
DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: MXY-4A28VA
Giá: Liên hệ

DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: MXY-4A28VA
 • Lượt xem: 300
 • Giá: Liên hệ
DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: MXY-4A38VA
Giá: Liên hệ

DÀN NÓNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: MXY-4A38VA
 • Lượt xem: 308
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: MSY-GE10VA
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: MSY-GE10VA
 • Lượt xem: 330
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: MSY-GE13VA
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: MSY-GE13VA
 • Lượt xem: 302
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: MSY-GE18VA
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: MSY-GE18VA
 • Lượt xem: 288
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
Model: SEZ-KD35VAL
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC

 • Model: SEZ-KD35VAL
 • Lượt xem: 288
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
Model: SEZ-KD50VAL
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC

 • Model: SEZ-KD50VAL
 • Lượt xem: 304
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
Model: SEZ-KD60VAL
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC

 • Model: SEZ-KD60VAL
 • Lượt xem: 303
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC
Model: SEZ-KD71VAL
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI MISUBISHI ELECTRIC

 • Model: SEZ-KD71VAL
 • Lượt xem: 327
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PLA-RP50BA
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PLA-RP50BA
 • Lượt xem: 336
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PLA-RP60BA
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PLA-RP60BA
 • Lượt xem: 284
 • Giá: Liên hệ
DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC
Model: PLA-RP71BA
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI MITSUBISHI ELECTRIC

 • Model: PLA-RP71BA
 • Lượt xem: 327
 • Giá: Liên hệ
1 2 »

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Tư vấn - Thiết kế thi công lắp đặt hệ Máy lạnh Trung tâm, Máy lạnh Giấu trần nối ống gió, Máy lạnh Âm trần cho công trình Biệt thự Cao cấp , Văn phòng, Nhà...

Tin tức

TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
Là một trong những Thương hiệu hàng đầu về Máy lạnh . Với các...

Video