MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY | MÁY LẠNH ÂM TRẦN | MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRF

MÁY LẠNH DAIKIN

MÁY LẠNH PANASONIC

MÁY LẠNH MITSUBISHI

MÁY LẠNH TOSHIBA

MÁY LẠNH LG
MÁY LẠNH SAM SUNG
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT50CNV-S5
Giá: 21.000.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT50CNV-S5
 • Lượt xem: 218
 • Giá: 21.000.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT71CNV-S5
Giá: 25.900.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT71CNV-S5
 • Lượt xem: 241
 • Giá: 25.900.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT100CNV-S5
Giá: 33.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT100CNV-S5
 • Lượt xem: 225
 • Giá: 33.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT125CNV-S5
Giá: 36.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT125CNV-S5
 • Lượt xem: 236
 • Giá: 36.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT50VG
Giá: 28.200.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT50VG
 • Lượt xem: 233
 • Giá: 28.200.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT71VG
Giá: 30.300.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT71VG
 • Lượt xem: 226
 • Giá: 30.300.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT100VG
Giá: 41.700.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT100VG
 • Lượt xem: 234
 • Giá: 41.700.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT125VG
Giá: 52.350.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT125VG
 • Lượt xem: 222
 • Giá: 52.350.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT140CSV-S5
Giá: 39.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT140CSV-S5
 • Lượt xem: 229
 • Giá: 39.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDT140VF
Giá: 54.900.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDT140VF
 • Lượt xem: 231
 • Giá: 54.900.000 VNĐ
1 2 »

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM50VF
Giá: 28.700.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM50VF
 • Lượt xem: 232
 • Giá: 28.700.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM71VF1
Giá: 31.400.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM71VF1
 • Lượt xem: 223
 • Giá: 31.400.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM100VF
Giá: 44.800.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM100VF
 • Lượt xem: 224
 • Giá: 44.800.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM125VF
Giá: 55.300.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM125VF
 • Lượt xem: 241
 • Giá: 55.300.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM140VF
Giá: 57.700.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM140VF
 • Lượt xem: 226
 • Giá: 57.700.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM50CNV-S5
Giá: 19.500.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM50CNV-S5
 • Lượt xem: 236
 • Giá: 19.500.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM71CNV-S5
Giá: 23.800.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM71CNV-S5
 • Lượt xem: 222
 • Giá: 23.800.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM100CNV-S5
Giá: 31.600.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM100CNV-S5
 • Lượt xem: 227
 • Giá: 31.600.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM125CNV-S5
Giá: 34.200.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM125CNV-S5
 • Lượt xem: 224
 • Giá: 34.200.000 VNĐ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY
Model: FDUM140CNV-S5
Giá: 39.800.000 vnđ

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDUM140CNV-S5
 • Lượt xem: 236
 • Giá: 39.800.000 VNĐ
1 2 »

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY
Model: FDF71CNV-S5
Giá: 26.900.000 vnđ

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDF71CNV-S5
 • Lượt xem: 217
 • Giá: 26.900.000 VNĐ
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY
Model: FDF125CNV-S5
Giá: 36.000.000 vnđ

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY

 • Model: FDF125CNV-S5
 • Lượt xem: 213
 • Giá: 36.000.000 VNĐ
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY - INVERTER
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY - INVERTER
Model: FDF71VD1
Giá: 51.900.000 vnđ

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY - INVERTER

 • Model: FDF71VD1
 • Lượt xem: 202
 • Giá: 51.900.000 VNĐ
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY - INVERTER
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY - INVERTER
Model: FDF100VD2
Giá: 64.900.000 vnđ

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG MITSUBISHI HEAVY - INVERTER

 • Model: FDF100VD2
 • Lượt xem: 226
 • Giá: 64.900.000 VNĐ
1 2 »

MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRF MITSUBISHI HEAVY

1 2 »

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Tư vấn - Thiết kế thi công lắp đặt hệ Máy lạnh Trung tâm, Máy lạnh Giấu trần nối ống gió, Máy lạnh Âm trần cho công trình Biệt thự Cao cấp , Văn phòng, Nhà...

Tin tức

TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
Là một trong những Thương hiệu hàng đầu về Máy lạnh . Với các...

Video