MÁY LẠNH PANASONIC | MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC GIÁ TỐT NHẤT

MÁY LẠNH DAIKIN

MÁY LẠNH PANASONIC

MÁY LẠNH MITSUBISHI

MÁY LẠNH TOSHIBA

MÁY LẠNH LG
MÁY LẠNH SAM SUNG
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-19PU1H5B
Giá: 20.150.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-19PU1H5B
 • Lượt xem: 252
 • Giá: 20.150.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 19PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-25PU1H5B
Giá: 25.800.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-25PU1H5B
 • Lượt xem: 250
 • Giá: 25.800.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 25PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-30PU1H5B
Giá: 31.950.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-30PU1H5B
 • Lượt xem: 235
 • Giá: 31.950.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 30PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-36PU1H5B
Giá: 32.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-36PU1H5B
 • Lượt xem: 253
 • Giá: 32.500.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 36PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-42PU1H5B
Giá: 33.850.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-42PU1H5B
 • Lượt xem: 261
 • Giá: 33.850.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 42PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-50PU1H5B
Giá: 37.600.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-50PU1H5B
 • Lượt xem: 235
 • Giá: 37.600.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 50PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-18PU2H5-8
Giá: 26.200.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-18PU2H5-8
 • Lượt xem: 252
 • Giá: 26.200.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 18PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-21PU2H5-8
Giá: 30.950.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-21PU2H5-8
 • Lượt xem: 239
 • Giá: 30.950.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 21PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-24PU2H5-8
Giá: 31.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-24PU2H5-8
 • Lượt xem: 237
 • Giá: 31.500.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 24PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-30PU2H5-8
Giá: 35.700.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-30PU2H5-8
 • Lượt xem: 242
 • Giá: 35.700.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 30PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-34PU2H5-8
Giá: 38.700.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-34PU2H5-8
 • Lượt xem: 249
 • Giá: 38.700.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 34PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-43PU2H5-8
Giá: 43.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-43PU2H5-8
 • Lượt xem: 221
 • Giá: 43.500.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 43PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-48PU2H5-8
Giá: 46.050.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-48PU2H5-8
 • Lượt xem: 288
 • Giá: 46.050.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 48PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
1 2 »

MÁY LẠNH MULTI PANASONIC

DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
Model: CU-2S18SKH
Giá: 18.550.000 vnđ

DÀN NÓNG MULTI PANASONIC

 • Model: CU-2S18SKH
 • Lượt xem: 311
 • Giá: 18.550.000 VNĐ
 • Dàn nóng Máy lạnh Multi Panasonic - CU-2S18SKH - Công suất 2.0 Hp - Số Dàn lạnh kết nối tối đa : 2 Dàn. Công nghệ Biến tần Inverter - Gas R410A - Sản xuất tại: Malaysia - Bảo hành: 12 tháng - Thích hợp lựa chọn cho Căn Hộ chung cư . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Báo giá lắp đặt tốt nhất.
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
Model: CU-3S27SBH
Giá: 23.100.000 vnđ

DÀN NÓNG MULTI PANASONIC

 • Model: CU-3S27SBH
 • Lượt xem: 236
 • Giá: 23.100.000 VNĐ
 • Dàn nóng Máy lạnh Multi Panasonic - CU-3S27SBH - Công suất 3.0 Hp - Số Dàn lạnh kết nối tối đa : 3 Dàn. Công nghệ Biến tần Inverter - Gas R410A - Sản xuất tại: Malaysia - Bảo hành: 12 tháng - Thích hợp lựa chọn cho Căn Hộ chung cư . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Báo giá lắp đặt tốt nhất.
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
Model: CU-4S27SBH
Giá: 26.850.000 vnđ

DÀN NÓNG MULTI PANASONIC

 • Model: CU-4S27SBH
 • Lượt xem: 246
 • Giá: 26.850.000 VNĐ
 • Dàn nóng Máy lạnh Multi Panasonic - CU-4S27SBH - Công suất 3.0 Hp - Số Dàn lạnh kết nối tối đa : 3 Dàn. Công nghệ Biến tần Inverter - Gas R410A - Sản xuất tại: Malaysia - Bảo hành: 12 tháng - Thích hợp lựa chọn cho Căn Hộ chung cư . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Báo giá lắp đặt tốt nhất.
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
Model: CU-3S28SBH
Giá: 26.550.000 vnđ

DÀN NÓNG MULTI PANASONIC

 • Model: CU-3S28SBH
 • Lượt xem: 241
 • Giá: 26.550.000 VNĐ
 • Dàn nóng Máy lạnh Multi Panasonic - CU-3S28SBH - Công suất 3.0 Hp - Số Dàn lạnh kết nối tối đa : 3 Dàn. Công nghệ Biến tần Inverter - Gas R410A - Sản xuất tại: Malaysia - Bảo hành: 12 tháng - Thích hợp lựa chọn cho Căn Hộ chung cư . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Báo giá lắp đặt tốt nhất.
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
DÀN NÓNG MULTI PANASONIC
Model: CU-4S34SBH
Giá: 34.700.000 vnđ

DÀN NÓNG MULTI PANASONIC

 • Model: CU-4S34SBH
 • Lượt xem: 242
 • Giá: 34.700.000 VNĐ
 • Dàn nóng Máy lạnh Multi Panasonic - CU-4S34SBH - Công suất 4.0 Hp - Số Dàn lạnh kết nối tối đa : 4 Dàn. Công nghệ Biến tần Inverter - Gas R410A - Sản xuất tại: Malaysia - Bảo hành: 12 tháng - Thích hợp lựa chọn cho Căn Hộ chung cư . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Báo giá lắp đặt tốt nhất.
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
Model: CS - MPS9SKH
Giá: 3.800.000 vnđ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MPS9SKH
 • Lượt xem: 261
 • Giá: 3.800.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Treo tường Multi Panasonic - CS-MPS9SKH - Công suất 1.0HP ( Ngựa) - Thiết kế sang trọng - Tích hợp lưới lọc Diệt khuẩn, chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
Model: CS - MPS12SKH
Giá: 4.100.000 vnđ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MPS12SKH
 • Lượt xem: 262
 • Giá: 4.100.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Treo tường Multi Panasonic - CS-MPS12SKH - Công suất 1.5HP ( Ngựa) - Thiết kế sang trọng - Tích hợp lưới lọc Diệt khuẩn, chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
Model: CS - MPS15SKH
Giá: 5.200.000 vnđ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MPS15SKH
 • Lượt xem: 247
 • Giá: 5.200.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Treo tường Multi Panasonic - CS-MPS15SKH - Công suất 1.75HP ( Ngựa) - Thiết kế sang trọng - Tích hợp lưới lọc Diệt khuẩn, chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC
Model: CS - MPS18SKH
Giá: 6.300.000 vnđ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MPS18SKH
 • Lượt xem: 253
 • Giá: 6.300.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Treo tường Multi Panasonic - CS-MPS18SKH - Công suất 2.0HP ( Ngựa) - Thiết kế sang trọng - Tích hợp lưới lọc Diệt khuẩn, chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
Model: CS - MS9SD3H
Giá: 9.800.000 vnđ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MS9SD3H
 • Lượt xem: 266
 • Giá: 9.800.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Giấu trần Multi Panasonic - CS-MS9SD3H - Công suất 1.0HP ( Ngựa) - Thiết kế siêu mỏng- Không gian lắp đặt sang trọng - Tích hợp lưới lọc chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
DAN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
DAN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
Model: CS - MS12SD3H
Giá: 10.300.000 vnđ

DAN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MS12SD3H
 • Lượt xem: 226
 • Giá: 10.300.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Giấu trần Multi Panasonic - CS-MS12SD3H - Công suất 1.5HP ( Ngựa) - Thiết kế siêu mỏng- Không gian lắp đặt sang trọng - Tích hợp lưới lọc chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
DAN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
DAN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
Model: CS - MS18SD3H
Giá: 11.900.000 vnđ

DAN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MS18SD3H
 • Lượt xem: 252
 • Giá: 11.900.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Giấu trần Multi Panasonic - CS-MS18SD3H - Công suất 2.0HP ( Ngựa) - Thiết kế siêu mỏng- Không gian lắp đặt sang trọng - Tích hợp lưới lọc chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC
Model: CS - MS24SD3H
Giá: 12.500.000 vnđ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN MULTI PANASONIC

 • Model: CS - MS24SD3H
 • Lượt xem: 265
 • Giá: 12.500.000 VNĐ
 • Dàn lạnh Giấu trần Multi Panasonic - CS-MS24SD3H - Công suất 2.5HP ( Ngựa) - Thiết kế siêu mỏng- Không gian lắp đặt sang trọng - Tích hợp lưới lọc chống Nấm mốc, Hoạt động êm, Làm lạnh nhanh. Remote điều khiển Từ xa đi kèm máy. Liên hệ để được Tư vấn - Báo giá tốt nhất
1 2 »

MÁY LẠNH TRUNG TÂM FSV PANASONIC

MÁY LẠNH TRUNG TÂM MINI FSV - LE2
MÁY LẠNH TRUNG TÂM MINI FSV - LE2
Model: U4LE2H4 - U6LE2H7
Giá: Liên hệ

MÁY LẠNH TRUNG TÂM MINI FSV - LE2

 • Model: U4LE2H4 - U6LE2H7
 • Lượt xem: 244
 • Giá: Liên hệ
 • Dàn nóng Máy lạnh Trung tâm Mini FSV - LE2 - Công suất từ 4 Hp - 6 Hp . Điện áp sử dụng 220V / 380V. Lựa chọn tối ưu cho Căn hộ cao cấp Penthouse - Nhà Phố - Văn phòng. Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Khảo sát Thiết kế - Báo giá tốt nhất
MÁY LẠNH TRUNG TÂM MINI FSV - LE1
MÁY LẠNH TRUNG TÂM MINI FSV - LE1
Model: U8LE1H7 - U10LE1H7
Giá: Liên hệ

MÁY LẠNH TRUNG TÂM MINI FSV - LE1

 • Model: U8LE1H7 - U10LE1H7
 • Lượt xem: 251
 • Giá: Liên hệ
 • Dàn nóng Máy lạnh Trung tâm Mini FSV - LE2 - Công suất từ 8 Hp - 10 Hp . Điện áp sử dụng 380V. Lựa chọn tối ưu cho Căn hộ cao cấp Penthouse - Nhà Phố - Văn phòng - Biệt thự . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Khảo sát Thiết kế - Báo giá tốt nhất
MÁY LẠNH TRUNG TÂM FSV - EX
MÁY LẠNH TRUNG TÂM FSV - EX
Model: U8ME2H7 - U80ME2H7SP
Giá: Liên hệ

MÁY LẠNH TRUNG TÂM FSV - EX

 • Model: U8ME2H7 - U80ME2H7SP
 • Lượt xem: 217
 • Giá: Liên hệ
 • Dàn nóng Máy lạnh Trung tâm Mini FSV - EX - Công suất từ 8 Hp - 80 Hp . Điện áp sử dụng 380V. Lựa chọn tối ưu cho Văn phòng - Biệt thự . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Khảo sát Thiết kế - Báo giá tốt nhất
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG
DÀN LẠNH TREO TƯỜNG
Model: S - MK2E5A
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG

 • Model: S - MK2E5A
 • Lượt xem: 275
 • Giá: Liên hệ
 • Dàn lạnh Treo tường - Công suất 0.75HP - 4.0HP - Có thể tích hợp bộ phận cảm biến ECONAVI giúp tiết kiệm điện năng nhờ vào cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động của con người trong phòng . Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Khảo sát Thiết kế - Báo giá tốt nhất
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ
DÀN LẠNH GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ
Model: S - MF2A5A8
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ

 • Model: S - MF2A5A8
 • Lượt xem: 278
 • Giá: Liên hệ
 • Máy lạnh Giấu trần nối ống gió - Công suất 0.75HP - 10HP - Đa dạng về sản phẩm ( Loại Áp suất tĩnh Thấp - Trung Bình - Cao) - Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Khảo sát Thiết Kế - Báo giá tốt nhất.
DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE
DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE
Model: S - ML1E5
Giá: Liên hệ

DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE

 • Model: S - ML1E5
 • Lượt xem: 268
 • Giá: Liên hệ
 • Dàn lạnh Âm trần Cassette - Công suất 0.75HP - 5.5HP - Đa dạng về chủng loại ( Loại 4 hướng thổi , Loại 1 hướng thổi ) - Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Khảo sát Thiết kế - Báo giá tốt nhất
THIẾT BỊ CẤP GIÓ TƯƠI PANASONIC
THIẾT BỊ CẤP GIÓ TƯƠI PANASONIC
Model: FY - DZ1
Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ CẤP GIÓ TƯƠI PANASONIC

 • Model: FY - DZ1
 • Lượt xem: 265
 • Giá: Liên hệ
 • Thiết bị cấp gió tươi ( gió ngoài trời) Panasonic - Công suất 150m3/h - 1000m3/h. Lựa chọn lắp đặt thông gió cho Biệt thự - Văn phòng - Nhà ở...Vui lòng liên hệ để được Tư vấn - Thiết kế - Báo giá tốt nhất
1 2 »

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Tư vấn - Thiết kế thi công lắp đặt hệ Máy lạnh Trung tâm, Máy lạnh Giấu trần nối ống gió, Máy lạnh Âm trần cho công trình Biệt thự Cao cấp , Văn phòng, Nhà...

Tin tức

TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
Là một trong những Thương hiệu hàng đầu về Máy lạnh . Với các...

Video