Gía Máy Lạnh Âm Trần Panasonic tại Tp HCM | Điện Lạnh NASAN

MÁY LẠNH DAIKIN

MÁY LẠNH PANASONIC

MÁY LẠNH MITSUBISHI

MÁY LẠNH TOSHIBA

MÁY LẠNH LG
MÁY LẠNH SAM SUNG
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC - NON INVERTER

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-19PU1H5B
Giá: 20.150.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-19PU1H5B
 • Lượt xem: 312
 • Giá: 20.150.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 19PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-25PU1H5B
Giá: 25.800.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-25PU1H5B
 • Lượt xem: 308
 • Giá: 25.800.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 25PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-30PU1H5B
Giá: 31.950.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-30PU1H5B
 • Lượt xem: 291
 • Giá: 31.950.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 30PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-36PU1H5B
Giá: 32.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-36PU1H5B
 • Lượt xem: 310
 • Giá: 32.500.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 36PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-42PU1H5B
Giá: 33.850.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-42PU1H5B
 • Lượt xem: 318
 • Giá: 33.850.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 42PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-50PU1H5B
Giá: 37.600.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-50PU1H5B
 • Lượt xem: 294
 • Giá: 37.600.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 50PU1H5B . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R32 với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC - INVERTER

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-18PU2H5-8
Giá: 26.200.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-18PU2H5-8
 • Lượt xem: 317
 • Giá: 26.200.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 18PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-21PU2H5-8
Giá: 30.950.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-21PU2H5-8
 • Lượt xem: 299
 • Giá: 30.950.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 21PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-24PU2H5-8
Giá: 31.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-24PU2H5-8
 • Lượt xem: 279
 • Giá: 31.500.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 24PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-30PU2H5-8
Giá: 35.700.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-30PU2H5-8
 • Lượt xem: 294
 • Giá: 35.700.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 30PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-34PU2H5-8
Giá: 38.700.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-34PU2H5-8
 • Lượt xem: 309
 • Giá: 38.700.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 34PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-43PU2H5-8
Giá: 43.500.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-43PU2H5-8
 • Lượt xem: 279
 • Giá: 43.500.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 43PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC
Model: S-48PU2H5-8
Giá: 46.050.000 vnđ

MÁY LẠNH ÂM TRẦN PANASONIC

 • Model: S-48PU2H5-8
 • Lượt xem: 346
 • Giá: 46.050.000 VNĐ
 • Máy lạnh Âm trần Panasonic S - 48PU2H5-8 . Sản xuất tại Malaysia - Sử dụng Công nghệ Diệt khuẩn và làm sạch không khí NanoeX - Môi chất lạnh Gas R410A với Hiệu suất làm lạnh nhanh , tiết kiệm điện , Thân thiện với môi trường. Bảo hành chính hãng: 12 tháng

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
Tư vấn - Thiết kế thi công lắp đặt hệ Máy lạnh Trung tâm, Máy lạnh Giấu trần nối ống gió, Máy lạnh Âm trần cho công trình Biệt thự Cao cấp , Văn phòng, Nhà...

Tin tức

TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY LẠNH DAIKIN
Là một trong những Thương hiệu hàng đầu về Máy lạnh . Với các...

Video